Język angielski


Przyporządkowanie do grupy następuje po teście kwalifikacyjnym i krótkiej rozmowie z lektorem.

Oferujemy Państwu kursy w dwóch terminach i w dwóch przedziałach czasowych:

Oferujemy Państwu kursy w następującym wymiarze godzinowym:

a) 120 godzin - dwa spotkania w tygodniu po 2 godziny zegarowe (poniedziałek, czwartek).
b) 60 godzin - jedno spotkanie w tygodniu po 2 godziny zegarowe (środa).

Oferujemy:

Kursy grupowe

Kursy grupowe języka angielskiego dla:
- gimnazjalistów – zajęcia raz lub dwa razy w tyg. po 60 min.
- licealistów - zajęcia raz lub dwa razy w tyg. po 60 lub 90 min.
- maturzystów – matura podstawowa i rozszerzona - zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu po 60 lub 90 min.
- dorosłych - zajęcia raz lub dwa razy w tyg. po 60 lub 90 min.

Prowadzimy zajęcia przygotowujące do certyfikatów z języka angielskiego: LCCI, TELC, Cambridge ESOL - FCE, CAE, CPE.

Kursy konwersacyjne

Kursy konwersacyjne - raz lub 2 razy w tygodniu w wymiarze 60 min.

Kursy autorskie dla grup przyjaciół

Kursy autorskie dla grup przyjaciół – sami Państwo ustalicie ile godzin ma obejmować kurs i będziecie mogli wysuwać propozycje omawianych zagadnień. Wymagana jest tylko znajomość języka angielskiego na podobnym poziomie.

Kurs języka angielskiego obejmuje:
● naukę rozumienia ze słuchu,
● naukę rozumienia tekstu czytanego,
● pisanie opowiadań i słuchanie.

Rozmowy sterowane:
● relacjonowanie wydarzeń,
● uzyskiwanie i udzielanie informacji.

Tematy obejmujące kurs języka angielskiego w Gdańsku dla Gimnazjum i Liceum:

dom
człowiek
życie rodzinne i towarzyskie
praca, kultura
sport


Gramatyka:
●czasy teraźniejsze,
●czasy przyszłe,
●czasy perfektywne,
●czasy przeszłe,
●zdania warunkowe,

zdrowie
przyroda
społeczeństwo
moda
muzyka
żywienie.


●strona bierna,
●czasowniki modalne
●mowa zależna i pytania pośrednie,
●spójniki i składnia czasownika,
●zdania przydawkowe.

Kursy angielskiego w Gdańsku