Wraz z lektorami zapraszamy młodzież na kursy językowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i matury.
Organizujemy kursy:

  • angielskiego

  • niemieckiego

  • hiszpańskiego

  • włoskiego

  • rosyjskiego

  • francuskiego.


Zajęcia odbywają się raz lub 2 razy w tygodniu i trwają 60 lub 90 min.

Lekcje odbywają się w kameralnych grupach, co umożliwia lektorom skuteczniejszą obserwację Waszych postępów. Poza nauką języka pod kątem egzaminu uczycie się także o kulturze i obyczajach danego kraju. Dzięki takiemu podejściu poznajecie ,,żywy
ˮ język. Może się to przydać w przyszłości - nigdy nie wiadomo czy po studiach nie wyjedziecie z Polski.

Luknij na cennik i obadaj temat!

Zapraszamy także studentów!

Nara!
Największy wybór podręczników,słowników, pomocy gimnazjalnych, maturalnych do nauki języków znajdziecie w Księgarni Muza www.muza.gda.pl