Kilkuletnie doświadczenie w branży edukacyjnej utwierdza nas w przekonaniu, że cenną inwestycją w Firmę i Pracowników jest systematyczne doskonalenie znajomości języków obcych. Jako Szkoła nie tylko uczymy, ale też uświadamiamy Słuchaczom przydatność nauki. Znajomość języków obcych przynosi Firmie i osobom ją współtworzącym zyski i otwiera nowe możliwości na rynkach zagranicznych. Pozyskanie nowych rynków zbytu polepsza zarówno wyniki sprzedaży, jak i przynosi osobiste korzyści Pracownikom, mogącym liczyć na zadowolenie Pracodawców oraz indywidualną  satysfakcję ze zdobycia praktycznej, otwierającej nowe perspektywy umiejętności.
 
Nasza Szkoła oferuje szeroki wachlarz kursów językowych dla Firm. Ich program dopasowujemy do Państwa potrzeb, zarówno pod względem profilu Firmy jak i umiejętności Słuchaczy. Prowadzimy zajęcia na różnych poziomach zaawansowania. Ich celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności swobodnej komunikacji w języku obcym. Nasza szkoła oferuje zajęcia business English, a także niemiecki biznesowy. Szkolenia mogą odbywać się w budynku Szkoły lub w siedzibie Klienta w dowolnym wymiarze godzin, w grupach lub indywidualnie.

Każde szkolenie wyceniane jest w zależności od miejsca jego prowadzenia (w siedzibie Firmy lub w Centrum Języków Obcych STAR), profilu (język ogólny czy specjalistyczny) oraz liczby godzin i ilości uczestników.


Przed rozpoczęciem szkolenia wspólnie z Klientem ustalamy:
charakter i treść kursu
miejsce i czas zajęć
czas trwania kursu i tygodniowy wymiar lekcji

oraz:
określamy znajomość języka (test pisemny i rozmowa z lektorem)
ustalamy potrzeby słuchaczy i opracowujemy dopasowany do nich program nauczania.

angielskiego
niemieckiego
rosyjskiego
włoskiego
francuskiego
hiszpańskiego
szwedzkiego
duńskiego

Podczas szkolenia:


kontrolujemy proces nauczania
weryfikujemy postępy słuchaczy w nauce i sporządzamy z nich raporty
sprawdzamy poziom zadowolenia słuchaczy z prowadzonych zajęć.

Cena kursu zawiera:

test klasyfikujący
zajęcia dydaktyczne
materiały do nauki
testy kontrolne
konsultacje z lektorem
świadectwo ukończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia:

przygotowujemy ogólne sprawozdanie z toku szkolenia oraz raporty indywidualne dla każdego słuchacza
wydajemy świadectwa ukończenia kursu
przedstawiamy propozycje odnośnie dalszego kształcenia.

- kursy języków specjalistycznych wyżej wymienionych języków z elementami języka ogólnego (w tym przypadku wymagana jest znajomość języka na poziomie minimum średniozaawansowanym)
języka prawniczego
języka ekonomicznego
języka medycznego
oraz inne (IT, budownictwo, handel, transport, turystyka)            

Dzięki takiemu kursowi Słuchacz:
- zwiększa zasób słownictwa związanego ze specyfiką swojej branży,
- nabywa swobody w komunikacji z kontrahentami i jest przygotowany do radzenia sobie w nietypowych sytuacjach,
- uczy się prowadzenia korespondencji firmowej,
- ma możliwość poszerzenia kontaktów biznesowych.