Język rosyjski


Myślisz o nawiązaniu kontaktów handlowych Rosją, może marzysz o podróży Koleją Transsyberyjską przez Niżny Nowogród aż do Władywostoku? U nas na kursie języka rosyjskiego dowiesz się o tej najdłuższej linii kolejowej na Świecie. Na kurs języka rosyjskiego zapraszamy także przyszłych maturzystów.

ORGANIZUJEMY KURSY NA KAŻDYM POZIOMIE ZAAWANSOWANIA.


Przyporządkowanie do grupy następuje po teście kwalifikacyjnym i krótkiej rozmowie z lektorem.

Oferujemy Państwu kursy w dwóch terminach i w dwóch przedziałach czasowych:

Oferujemy Państwu kursy w następującym wymiarze godzinowym:

a) 120 godzin - dwa spotkania w tygodniu po 2 godziny zegarowe (poniedziałek, czwartek).
b) 60 godzin - jedno spotkanie w tygodniu po 2 godziny zegarowe (środa).


Grupy liczą od 4 do 10 osób


Oferujemy:

  • Kursy grupowe języka rosyjskiego ogólnego dla:

- gimnazjalistów – zajęcia raz lub dwa razy w tyg. po 60 min.
- licealistów - zajęcia raz lub dwa razy w tyg. po 60 lub 90 min.
- maturzystów – matura podstawowa i rozszerzona - zajęcia raz lub dwa razy w tyg. po 60 lub 90 min.
- dorosłych - zajęcia raz lub dwa razy w tyg. po 60 lub 90 min.

Język rosyjski

Kurs języka rosyjskiego obejmuje:
1. naukę struktur leksykalno - gramatycznych, umożliwiających formułowanie poprawnych wypowiedzi pod względem fonetycznym, ortograficznym w zakresie następujących tematów:

● człowiek- dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia, emocje.
● dom- miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń, wyposażenia.
● szkoła- przedmioty nauczania, oceny, szkoła, klasa.
● praca- popularne zawody, warunki pracy i zatrudnienia.
● życie rodzinne i towarzyskie- okresy życia, członkowie rodziny, formy spędzania czasu wolnego, style życia.
● żywienie- artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, reklama, sprzedawanie, kupowanie.
●podróże, turystyka- środki transportu, baza noclegowa,, wycieczki, informacja turystyczna.
● kultura- dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła.
● sport - popularne dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy,zdrowie,
a także: ●zdrowie●nauka●technika●świat przyrody.

2. Zasady konstruowania zdań i wypowiedzi.

Uczeń zdobywa umiejętność odbioru tekstu w zakresie:
I rozumienia ze słuchu,
● określanie głównej myśli tekstu,
● selekcjonowanie informacji, określanie intencji autora.
II rozumienie tekstu czytanego,
● umiejętność szukania określonych informacji
● umiejętność tworzenia tekstu w postaci: ustnej, opisywanie ludzi, wydarzeń, uczuć, miejsc, przedstawianie i uzasadnianie własnych opinii.
III Tworzenie wypowiedzi pisemnych.

Celem kursu jest:
● zdobywanie wiedzy przez aktywizację sprawności językowych: mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie,
● umiejętność przetwarzania tekstu,
● umiejętność reagowania w określonych sytuacjach.
Największy wybór podręczników,słowników, rozmówek do języka rosyjskiego znajdziecie Państwo w Księgarni Muza