Zapraszamy na kursy Business English, Business Correspondence, Negotiations, E-mail & Business Writing prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę lektorów!
Ofertę kierujemy do Firm i Instytucji (banki, organizacje pozarządowe, biur rachunkowych).
Program kursu dostosowujemy do potrzeb Klienta .


Dzięki takiemu kursowi Słuchacz:
- zwiększa zasób fachowego słownictwa prawno-ekonomicznego
- nabywa swobody w komunikacji z kontrahentami i jest przygotowany do radzenia sobie w sytuacjach nietypowych
- uczy się prowadzenia korespondencji handlowej
- ma możliwość poszerzenia kontaktów biznesowych.